Door de wereldwijde schaarste van 35mm film is het ook voor ons heel moeilijk om aan film te komen. Dagelijks zijn we aan het zoeken naar fotowinkels in Europa om te kijken of er voorraad beschikbaar is. Als we dan iets gevonden hebben moeten we de films in die winkel tegen consumenten of zelfs woeker prijzen inkopen.

Om het voor iedereen een leuke betaalbare hobby te laten blijven, hebben we een constructie bedacht waarbij het zeker voor onze vaste klanten interessant blijft. We hebben besloten om in de winkel geen losse filmrolletjes meer te verkopen maar om een pakket aan te bieden.

Ontwikkelen en film pakket

Waar het op neer komt is dat we prepaid pakket aanbieden waarbij je kan kiezen tussen ontwikkelen en digitaal of ontwikkelen digitaal en de printjes. Kies je voor een van de bovestaande opties, dan wordt dit pakket geleverd met een filmrolletje naar keuze voor maar €10,00 (op basis van beschikbaarheid) Kiezen voor alleen ontwikkelen zit helaas niet in dit pakket.

Betaal je pakket in de winkel en bewaar je kassabon goed. We kunnen je bon ook mailen, vraag hiernaar als je dat makkelijker vind. Nadat je jouw film hebt volgeschoten breng je hem langs in de winkel en wij ontwikkelen en scannen de film zoals je van ons gewend bent. Heb je gekozen voor prints van de film dan regelen we dat ook razend snel voor je.

Op deze manier hopen we dat analoog fotograferen voor iedereen betaalbaar en leuk te houden.

Inhoud pakket

Fotorolletje naar keuze ter waarde van €10,00
Ontwikkelen en scannen van de film €16,95

totaal €26,95

of

Fotorolletje naar keuze ter waarde van €10,00
Ontwikkelen en scannen en prints 10×15 mat of glans naar keuze €19,95

totaal €29,95

Due to the worldwide shortage of 35mm film, it is also very difficult for us to get film. Every day we are searching photo stores in Europe to see if there is stock available. If we have found something, we have to buy the films in that store at consumer or even usurious prices.

To keep this a fun and affordable hobby for everyone, we have come up with a construction that keeps it interesting for our regular customers. We have decided not to sell single rolls of film anymore but to offer a package.

Development and film package

What it comes down to is that we offer a prepaid package where you can choose between developing and digital or developing digital and prints. If you choose one of the existing options, then this package comes with a roll of film of your choice for only €10.00 (based on availability).

Pay for your package in the store and keep your receipt. We can also email your receipt, ask for it if you find that easier. After you have shot your roll of film, you bring it to the store and we will develop and scan the film as you would expect. If you have chosen for prints of the film we will arrange that for you as well.

In this way we hope to keep analogue photography affordable and fun for everyone.

Contents

Roll of film of your choice worth €10.00
Developing and scanning of the film €16.95

total of €26.95

or

Photo roll of your choice worth €10.00
Developing and scanning and prints 10×15 matte or glossy of your choice €19.95

total €29.95

× Hoe kan ik je helpen?